Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU)

5.00 

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) to dokument umożliwiający podsumowanie obserwacji funkcjonowania ucznia poprzez wszystkich specjalistów pracujących z uczniem. Zawiera analizę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka.

Zestaw zawiera 7 stron.

plik w formacie .pdf i .docx