Warsztat przyrodnika – ćwiczenia

6.00 

Ćwiczenia z przyrody dotyczące tematyki “Warsztat przyrodnika”, mogą stanowić uzupełnienie lekcji przyrody lub zadania dodatkowe z zakresu danego tematu. Oferowany zestaw zawiera 5 tematów (10 stron).

Zestaw zawiera tematy:

  • Co nazywamy przyrodą?
  • Jak poznawać przyrodę?
  • Przyrządy przyrodnika
  • Kierunki geograficzne
  • Powtórzenie wiadomości z działu 1

Plik w formacie .pdf