Ocena efektywności Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

5.00 

Oceny efektywności Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) dokonuje się co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego. Podsumowuje się efektywność podejmowanych działań oraz umożliwia dostosowanie i modyfikację obecnego programu, a także tworzy się wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dokument zawiera 2 strony.

Plik w formacie .pdf