Liczby od 0 do 10 – zestaw kart i wklejek

6.00 

Materiał zawiera 11 kart, na których zilustrowano kolejne liczby od 0 do 10. Oraz 22 strony wklejek do zeszytu ucznia, w różnym formacie. Każda liczba zapisana jest cyframi arabskimi (czcionką szkolną i drukowaną) oraz ilustracjami w odpowiedniej liczbie. Materiału można użyć zarówno jako dekoracji, planszy edukacyjnej przy wprowadzaniu liczby oraz jako wklejki do zeszytu.

Zestaw zawiera 33 strony.

Chcąc uzyskać lepszy efekt zalecamy kolorowy wydruk w formacie A4 i zalaminowanie produktu.
Plik w formacie .pdf